لینک به سایت های دیگرنکته ها

سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی بر عموم هموطنان مبارک باد

 

فصل هفتم : هيات عالي نظارت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 27 آبان 1389 ساعت 20:20

ماده 53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف- وزير بازرگاني( رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ج- وزير كشور

د- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ه- وزير دادگستري

و- وزير امور اقتصادي و دارائي

ز- وزير صنايع و معادن

ح- فرماندهي نيروي انتظامي كشور

ط- شهردار تهران

ي- رئيس شوراي اصناف كشور

ك- روساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران

تبصره 1- جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.

تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54- هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات